Tankar om Lärarens ledarskap

April 2016, VFU 1
Dessa veckor som varit har jag funderat kring hur jag skapar struktur och ordning i klasserna. Jag har ställt mig frågorna, hur jag får med mig alla i en övning och hur jag kan få eleverna att vilja vara delaktiga. Vissa dagar har det gått bra och andra dagar har det inte gått så bra.

När jag och min VFU-lärare pratade om hur jag skapar ordning och struktur i klassrummet, sa jag att ledarskapet måste uttryckas i handling. Jag måste vara aktiv och med eleverna. Under lektionerna i etik har vi sett film och sedan haft seminarium, där jag också varit delaktig och berättat om min upplevelse. Jag tänker att jag fått fram flera viktiga hörnstenar som genomsyrar min undervisning på så sätt. Dessa är:

RESPEKT. Alla elever som är här idag är viktiga och har något att lära oss andra. Jag försöker puffa på de elever som är lite tysta också. Vänta in dem, frågar hur de tänker. Min upplevelse är att eleverna har vågat säga vad de tänker.
MÅNGFALD. Eftersom vi alla har en historia med olika erfarenheter som gjort oss till de människor vi är idag, så kan vi också lära oss av varandra. Min upplevelse är att eleverna vågar ta plats och de som inte vill får fundera och kanske bidra vid ett annat tillfälle.
LYSSNA och DIALOG. Eleverna vill lyssna och lära sig av hur de andra ser på sin omvärld. Jag tror på att man lär sig när man får diskutera och utforska tillsammans.Lika viktigt är det att få göra fel för att sedan kunna göra rätt.

Makt. En sak som jag funderat över är den märkliga känsla av makt som jag har som lärare. Att när jag begär att eleven ska göra en uppgift som jag delar ut, har jag hittills inte mötts av motstånd utan de har accepterat utan att ifrågasätta. Så tänker jag att det är viktigt att tänka igenom sina uppgifter och vad jag delar ut. Fundera över syftet med uppgiften och hur jag ska kunna delge eleverna vad jag tycker är viktigt och vill att de ska se.

Hade avslutande samtal på en kurs alldeles nyligen. Ett större problem brukar vara att få eleverna att fylla i utvärderingen av kursen för den som finns på lärplattformen. Så jag skrev en egen, där de skulle reflektera själva och sedan (om de ville) delge mig. De fick först en timme för att fundera och skriva ner, sen tittade de på film och träffade mig.
Jag måste säga att jag fick ut mycket deras utvärdering. Vilka kloka tankar och idéer som de delade med sig av och som jag ska använda när jag sedan planerar nästa kurs. Ovärderlig information för mig som lärare.

Men så tänker jag tvärtom. Kan jag som lärare använda min makt på fel sätt? Det vill jag ju inte. Jag tänker att det är viktigt att rannsaka mig själv och att fundera över vilka konsekvenser som mitt användande av makt kan ge.

Vilka konsekvenser kan det bli för eleven? Jag tänker att eleven kan ta illa upp och känna sig mindervärdig. Jag har makt att krossa deras självkänsla och värdighet. Att få dem att tappa ansiktet och skämmas. Jag brukar tänka att en arg, kritisk och ledsen elev ser något som jag inte ser på samma sätt som de gör. Och jag vill försöka möta eleven där i egenskap av dels lärare, men också som medmänniska.

Feed forward. En elev frågade igår: Vad menar du egentligen när du vill att jag ska utveckla mina tankar? En jättebra fråga för nu fick jag rannsaka mig själv och hur jag ser på lärande och hur jag vill att de ska se på sitt lärande.

Jo, sa jag. När jag säger att du ska utveckla din kunskap, då vill jag att du ska:

1. Beskriva med egna ord det du har läst i dina källor. Har du läst om schizofreni, så vill jag också att du beskriver symtomen. Ställ frågor som du svarar på och visar din kunskap i: Ett av symtomen vid schizofreni är hallucinationer. Vad är en hallucination? Hur uppkommer en hallucination? Vad finns det för olika typer av hallucinationer? Hur kan man uppleva hallucinationer?

2. Då skapar du ny kunskap och förståelse när du skriver svaren på dina frågor. Jag ser att du har förstått vad du har läst.

Jag såg på eleven att hon förstått något nytt och det var riktigt nyttigt för mig också att fundera över hur jag ser på kunskap och lärande.

Jag har fortsatt att fundera kring ledarskapet och makten som jag utövar. Det krävs att jag tänker igenom det jag ska göra, att jag har en klar intention med mitt nästa steg och att jag också har med mig eleven i det jag tänker. Ledarskap är svårt, samtidigt som det är nödvändigt och viktigt. Med ledarskap kommer ansvar och makt, ser jag nu. 

Mia Backelund 2017 (C)